Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB har Skellefteå Kraft och Fortum byggt en av Europas största vindkraftparker i Blaikenområdet i norra Sverige.

Under 2017 har vindkraftparken blivit fullt utbyggd och består nu av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW. Satsningen har följt svenska och internationella mål om förnybar energiproduktion och visionen om bättre energialternativ för klimatsmarta företag och människor.

Planeringen startade 2005 och byggnationer har pågått till 2017 när vi nu inviger den färdiga vindkraftparken.

Invigning vindkraftparken 7-8 september

Här hittar du programmet för invigningen.

Vid frågor om bussar till vindkraftparken kontakta vår researrangör Veronica Lindström.

Blaiken inauguration ceremony September 7-8

Here you can find the program for the Blaiken inauguration ceremony.

For questions please contact our travel coordinator Veronica Lindström.

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2016 var antalet medarbetare cirka 600, med en omsättning på 3,4 miljarder kronor.

Gå vidare till Skellefteå Kraft

Fortum

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld.

Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Idag är 62 % av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning under 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.

Gå vidare till Fortum