Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB bygger Skellefteå Kraft och Fortum en av Europas största vindkraftparker i Blaikenområdet i norra Sverige.

Vindkraftparken har miljötillstånd att bygga 109 vindkraftverk. Satsningen följer svenska och internationella mål om förnybar energiproduktion och visionen om bättre energialternativ för klimatsmarta företag och människor.

Planeringen startade 2005 och med gemensamma krafter tar vi oss nu an uppgiften att bidra till ett hållbart Sverige.

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2015 var antalet medarbetare cirka 600, med en omsättning på 3,5 miljarder kronor.

Gå vidare till Skellefteå Kraft

Fortum

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri.

Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.

Gå vidare till Fortum