Projektet håller tidplanen.

posted in: Pressmeddelande | 0

Projektet håller tidplanen. Samtliga 30 fundament i batch 1 är gjutna, vägbyggnationer pågår ytterligare tre veckor och servicebyggnad samt ställverksbyggnad är under tak. Det invändiga arbetet fortsätter under vintermånaderna. Under perioden 12 december 2011 fram till månadsskiftet mars/april 2012 kommer projektet att sysselsätta ca 10 -15 man på plats. Dessa kommer främst att arbeta med färdigställande av servicebyggnaden och ställverket samt montering av transformatorer.

Gå vidare till Skellefteå Krafts webbplats
Gå vidare till Fortums webbplats

Leave a Reply