Risk för snöras och iskast

posted in: Nyheter | 0

Vindkraftparker är generellt en säker omgivning att vistas i. Men vi vill att du uppmärksammar att det under höst och vinter kan förekomma iskast och snöras från rotorblad eller torn inom en radie av 300 meter från respektive vindkraftverk. Störst risk är det vid kyla tillsammans med fuktig luft eller nederbörd. Var också uppmärksam på att turbinerna kan stoppas och återstartas utan förvarning.

Vi genomför åtgärder för att minska riskerna och har:

  • Ett avisningssystem på rotorbladen som begränsar att isen byggs upp och det minskar risken för iskast.
  • Placerat ut varningsskyltar i området med texten Risk för snöras och istappar.
  • Ett automatiskt system som stänger av vindkraftverken vid obalans, vibrationer eller annan driftstörning.
  • Kontinuerlig kontroll och service av vindkraftverken.

Har du frågor eller funderingar kontakta anläggningsansvarig på tel 0910-77 25 00 eller besök www.blaikenvind.se.

Leave a Reply