Skellefteå Kraft och Fortum bygger en fjärde etapp av Blaiken vindkraftpark

posted in: Nyheter | 0

Skellefteå Kraft och Fortum har i det samägda bolaget Blaikenvind AB sedan 2011 byggt tre etapper om totalt 90 vindkraftverk på Blaikenfjället i Storumans kommun. Nu har ägarna beslutat att bygga ytterligare 9 nya vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga kraftverken.

En fjärde etapp var inte med i de ursprungliga etableringsplanerna, men tack vare att Blaikenfjället erbjuder goda vindresurser, närhet till infrastruktur samt få konflikter med andra intressenter finns mycket goda förutsättningar för att bygga ut parken ytterligare. En fjärde etapp  kan dessutom dra nytta av en redan etablerad projekt- och förvaltningsorganisation.

Projektet genomförs i Blaikenvinds regi under 2016 med produktionsstart 2017. Kinesiska Dongfang Electric kommer att leverera turbinerna som bygger på växellådelös teknik med direktdriven magnetisk generator, en mer robust och tekniskt enklare lösning, vilket har stor betydelse i det arktiska klimat som råder på Blaikenfjället.

Leave a Reply