Etapp 2 i provdrift

posted in: Nyheter | 0

Målet är att samtliga vindkraftverk i etapp två ska vara i provdrift innan årsskiftet. Provdriften kommer att fortsätta under hela januari månad.

Till dig som vistas nära vindkraftparken

posted in: Nyheter | 0

Vindkraftparker är generellt en säker omgivning att vistas i. Men vi vill att du uppmärksammar att det kan förekomma iskast och snöras från rotorblad eller torn inom en radie av 300 meter. Störst risk är det vid kyla tillsammans med … Läs mer

Produktionsrekord för etapp 1

posted in: Nyheter | 0

Hösten har kommit till Storblaikfjället efter några intensiva sommarmånader. Alla 30 torn i etapp 2 är monterade varav 22 är helt färdigställda. Det har blåst bra under hela sommaren och under juli uppnåddes ett nytt produktionsrekord för den första etappens … Läs mer

Högtryck i vindkraftparken

posted in: Nyheter | 0

Arbetet med etapp 2 av Blaiken vindkraftpark är nu inne i sin mest intensiva fas och arbetet går enligt tidplan. Ca 60 personer är sysselsatta och under sista veckan i juni monteras det 22:a tornet. Av dessa är tre vindkraftverk … Läs mer

Nu är etapp 1 av Blaiken vindkraftpark invigd

posted in: Pressmeddelande | 0

Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB bygger Skellefteå Kraft och Fortum just nu en av Europas största vindkraftparker. Måndag den 3 juni invigdes etapp 1. Anläggningen är belägen på Storblaiken i norra Sveriges fjällvärld och har miljötillstånd att bygga upp … Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 9