Produktionsrekord för etapp 1

posted in: Nyheter | 0

Hösten har kommit till Storblaikfjället efter några intensiva sommarmånader. Alla 30 torn i etapp 2 är monterade varav 22 är helt färdigställda. Det har blåst bra under hela sommaren och under juli uppnåddes ett nytt produktionsrekord för den första etappens … Läs mer

Högtryck i vindkraftparken

posted in: Nyheter | 0

Arbetet med etapp 2 av Blaiken vindkraftpark är nu inne i sin mest intensiva fas och arbetet går enligt tidplan. Ca 60 personer är sysselsatta och under sista veckan i juni monteras det 22:a tornet. Av dessa är tre vindkraftverk … Läs mer

Full produktion i Blaiken

posted in: Nyheter | 0

Nu är alla 30 turbiner i etapp 1 i produktion. Samtliga avisningssystem kommer att vara driftsatta den 7 mars när ansvaret för turbinerna övergår till ägarna.

1 2 3 4 5 6