Tornmontage påbörjat för 6 vindkraftverk

posted in: Nyheter | 0

Tornmontaget har nu påbörjats för totalt 6 stycken vindkraftverk varav ett är helt färdigmonterat. För att säkerställa tidplanen för driftsättning av turbinerna pågår arbetet med tornmontage på två fronter samtidigt. Detta förfarande kommer att pågå under hela sommaren. Ett kranteam … Läs mer

Etapp 1 och 2 igång parallellt

posted in: Nyheter | 0

Projektet är nu inne i en fas där 30 vindkraftverk ska monteras och driftsättas under 2012. Parallellt med arbetet med tornmontage sker anläggning av vägar och planer samt byggande av fundament för etapp 2. Montage av torn påbörjades av turbinleverantören … Läs mer

Snöröjningen klar och siten är redo för batch 2

posted in: Nyheter | 0

Vecka 17 blir en spännande vecka! Snöröjningen är klar och siten är nu redo för batch 2. Under veckan etablerar sig NCC för byggande av vägar, planer och fundament samtidigt som Nordex påbörjar kranmontaget. Drifttagning av ställverket pågår för fullt … Läs mer

Arbetet med servicebyggnad och ställverk slutförs

posted in: Nyheter | 0

Arbetet med servicebyggnad och ställverk  håller på att slutföras och beräknas vara klart under mars respektive april månad. Planeringen av batch 2 pågår för fullt och tilldelningsbeslut för anbud för vägar, planer och fundament liksom elarbeten och drift och balansansvar … Läs mer

Projektet håller tidplanen

posted in: Nyheter | 0

Projektet håller tidplanen. Samtliga 30 fundament i batch 1 är gjutna, vägbyggnationer pågår ytterligare tre veckor och servicebyggnad samt ställverksbyggnad är under tak. Det invändiga arbetet fortsätter under vintermånaderna. Under perioden 12 december 2011 fram till månadsskiftet mars/april 2012 kommer … Läs mer

1 3 4 5 6