faq

Kan ni berätta mer om detaljerna kring själva vindkraftparken?

Skellefteå Kraft har tillsammans med Fortum i bolaget Blaiken Vind AB etablerat en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige. Fullt utbyggd, 2016, kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör att Blaiken blir en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på 600-720 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter och den totala investeringen uppgår till 3,8 miljarder kronor.

Vet ni exakt var vindkraftverken ska byggas eller har ni bara ett ungefärligt område utpekat?

Området som planeras är Blaiken, cirka 2 mil norr om Storuman längs med berget Storblaiken (strax söder om sjön Blaiken). Blaiken har i den nationella vindkarteringen som genomförts av Uppsala universitet pekats ut som ett mycket bra område för vindkraftproduktion. Området är väl undersökt och vindmätningar har gjorts på flera platser i området på flera höjder.

Vad vet ni om förutsättningarna för vindkraft i Blaiken?

Blaiken är ett lågfjällsområde på kommungränsen mellan Sorsele och Storuman i Västerbottens län. Utredningsarbetet visar att området har goda vindresurser med en medelvind på 7,5-8 m/s, särskilt under vintermånaderna då elbehovet är som störst. Området i Blaiken har i den nationella vindkartläggningen som genomförts av Uppsala universitet pekats ut som ett mycket bra område för vindkraftproduktion. Ytterligare en fördel är att det tack vare existerande vattenkraft i området är enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet. Vi kan även hitta synergieffekter med underhåll och drift av våra vattenkraftsanläggningar som är belägna i närheten av våra vindparker.

Blaiken vindkraftpark har, som ett av tre svenska energiteknikprojekt, valts ut som demonstrationsanläggning av EU:s NER300-program, ett av världens största finansieringsprogram för klimatneutral energi. Finansieringen kommer att hjälpa projektet i utmaningen att ta fram bra lösningar för att förverkliga effektiv vindkraftsproduktion i kallt och isigt klimat.

Hur står sig Blaiken jämfört med andra vindkraftparker i Sverige?

Totalt sett är mätresultaten väldigt bra. Produktionen ligger i linje med de preliminära mätningarna.

Vad är risken med vindkraft i kallt klimat?

Det finns en speciell omständighet med att bygga vindkraftverk så här långt norrut – och det är risken för nedisning av kraftverkens turbinblad. Eftersom vi vet att risken för nedisning är mycket stor i området är samtliga vindkraftverk utrustade med ett avisningssystem. Issensorer känner av när det finns risk för isbildning och sätter igång systemet innan isbildning hinner uppstå.

Hur kommer vindkraftparken att ägas och drivas när ni är två parter?

När alla 90 verk är i drift kommer Fortum att äga 12/90-delar av elproduktion och Skellefteå Kraft 78/90-delar. Alla 100 verk kommer att drivas och underhållas gemensamt och den producerade kraften att säljas gemensamt.

Har investeringen skapat några arbetstillfällen?

Bedömningen är att Blaikenprojektet har skapat totalt cirka 400 årsarbeten varav cirka 200 personer med arbetet i själva vindkraftparken. Övriga arbetstillfällen har skapats genom tillverkning av vindkraftverk, ställverk, betong, krossning av berg, hotell- och restaurangtjänster och övrig servicenäring. Samtidigt

Att våra investeringar skapar tillväxt i regionen är positivt och det känns extra glädjande att projektet bidragit till att ett 40-tal personer från närliggande kommuner som Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Norsjö fått arbeten.