Karta


Bilden visar vindkraftparkens utbredning. De grå markeringarna visar vindkraftverkens placering i etapp 1-3. De röda de planerade verken i etapp 4.

Jakt


Jakt inom arbetsområdet är inte tillåtet under 2016-2017 eftersom byggnadsarbeten pågår och det finns risk för personskador. Kontakta ansvarig vid frågor (se Kontaktsidan).

När alla fyra etapper av vindkraftparken är färdigbyggda 2017 kommer jakt inom vindkraftparken att utvärderas. Tillstånd måste dock alltid ges av samordningsansvarig innan jakt.